מה קורה בב' תמוז?

ובכן עד לפני שנה גם אני לא ידעתי, ואז ראיתי בספר 'מליצי אש' שביום זה חל היארציי'ט של רבי נחמן מהורדונקא.  מי זה? זה סבו של רביה''ק ר' נחמן מברסלב.  

אתה שומע – הסבא של רבינו נחמן בן שמחה בן נחמן מהורדונקא.

עוד מובא בספר, שהבעל שם טוב קרא לו לרבי נחמן - 'נאמן ביתי, איש סודי'.
הצדיק הקדוש רבי פנחס מקוריץ זיע''א אמר עליו, שכל עוד היה רבי נחמן מהורדונקא בפולין, לא יכלו הרוסים לכבוש את פולין. 

והיכן הוא טמון? – בטבריה. שם הוא מוקף 60 גיבורים מתלמידי הבעל שם טוב, הרה''צ רמ''מ מויטעבסק, מפרמישלאן, ועוד.

וכשקראתי את גודל מעלתו, התעוררתי לעניין, ואכן בשנה שעברה נסענו לציונו קבוצה מאנ''ש, ועשינו שם את ההילולא שלא תישכח מהנוסעים לעולם, קשה לתאר את השמחה וההתעלות שחוינו שם בבית החיים על הרמפה, את הניגונים והריקודים על הציון הקדוש.

רבי נחמן מהורדונקא היה תלמידו ואיש סודו של הבעש"ט, שגם שידך לו את זיווגו עם אחות הרה''צ ר' יצחק מדרוהוביץ'. ורצה הבעש''ט בשכר שדכנותו לשדך את הבן שיוולד לר' נחמן עם הבת שתיוולד לבתו אדל,  ואכן נולד להם בנם שמחה שנישא עם פייגא בת אדל ומהם נולד רבינו נחמן אורו של עולם.

אעפ"י שהיה נאמן ביתו של הבעש"ט, נשאר נסתר, אין הרבה ידיעה ממנו, ועד היום זה כך, שחסידי ברסלב אינם עושים ענין מספיק ממנו ומהיארצייט שלו.

בשבחי הבעש"ט מסופר שהיתה לו מידה, שהיה אומר על כל דבר שראה או שאירע לו, שזה טוב, וגם זו לטובה. והיתה אמונתו חזקה כעמוד של ברזל.  פעם אחת העמידו הנוכרים אנשי חיל בק"ק מעז'יבוז' אצל היהודים, כדי ללחוץ אותם. אמר לו הבעש"ט: התפלל שלא יעמדו החיל אצל היהודים. אמר לו רבי נחמן הורדונקא שזה לטובה. אמר לו הבעש"ט: כמה יפה שלא היית בדורו של המן, שהיית אומר על הגזירה שגזר שגם היא לטובה ואין לך מעלה אלא מה שתלו את המן שהוא ג"כ טוב. 

מה שיותר מפליא הם הדברים המובאים בחיי מוהר"ן בנסיעתו לא"י, שרבינו גילה הטעם על זה שהוא נוסע לארץ ישראל, ''כי מקודם כשהיה צריך דבר מזקנו רבי נחמן השוכב בא"י, היה שולח את הצדיק רבי ישעיה ז"ל השוכב בסמילע ועכשיו וכו'... ואינו יכול לשולחו ע"כ הוא נוסע לא"י כדי לדבר עם זקנו ז''ל, ולהעמיד עמו אופן איך יוכל לידע ממנו תמיד מה שהוא צריך לידע על ידו''.

אתם שומעים ? רבינו הקדוש והנורא מיחידי הדורות על גודל מעלתו כידוע, שכבר בנערותו השיג מה שהשיג, עדיין היה צריך עצה מזקנו..

מי הוא זקנו שרבינו נחמן צריך לידע מה שצריך על ידו דווקא, אין אנו יודעים לומר אלא מה שהובא למעלה, בגלל גודל הסתרת הנהגותיו.

והוא לא טמון בדמשק או בבגדד, בקהיר או בפקיסטאן, אלא בטבריה.. בואו ונשקיע בסבא של רביה''ק והוא בודאי יכיר לנו טובה על-כך.

תמונות מיארצייט ר' נחמן מהורדונקא זצוק"ל, ב' תמוז תשע"ג.


תגובות

להוספת תגובה התחבר או הירשם

אין עדיין תגובות בנושא.